Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Verandertrajecten

Aarde 1Als er iets stabiel is binnen een organisatie dan is het wel verandering. Niets blijft wat het is. Door alles en iedereen wordt voortdurend een beroep gedaan op het veranderend vermogen van een organisatie. Niet alleen eisen vanuit de externe omgeving, maar ook nieuwe inzichten die binnen de organisatie ontstaan, stimuleren de drang tot verandering. Aanpassen aan de omgeving is essentieel voor het bestaansrecht van een organisatie. De wereld waarin wij leven verandert immers sneller dan ooit tevoren.

Affect heeft veel ervaring in het ondersteunen en begeleiden van verandertrajecten binnen organisaties. Het proces van verandering is niet eenvoudig, want mensen hebben soms moeite met (opgelegde) veranderingen. Verandering voelt vaak als verlies. Daarom werkt Affect in dit soort trajecten vooral vanuit de vraag ‘Ga je ergens vandaan of ergens naar toe’? Het vinden van wegen die er eerder niet of moeilijk zichtbaar waren. Door ‘out of the box’ te denken en te ervaren om nieuwe kansen te identificeren en waar mogelijk te verzilveren.

Tijdens het ondersteunen en begeleiden van verandertrajecten komt de metafoor van het reisgezelschap sterk naar voren.

Veranderkundige inzichten
Affect maakt gebruik van de veranderkundige inzichten en verankeringprincipes die zijn ontleend aan het zogeheten U-turn proces. Dit model, ontwikkeld door onder andere Scharmer, Senge en Jaworski, baseert zich op het beschouwen van datgene wat zich aandient en van wat er is, om dit vervolgens los te laten en af te dalen naar de dieperliggende betekenis van dat wat er is. Vanuit deze ervaring, los van de bestaande context dient zich dan een perspectief aan waarin de verandering kan worden ingezet voor verdere conceptualisering en werkelijke borging in de persoon zelf.

Meer weten over de werkwijze van Affect bij verandertrajecten?
Neem contact op met Affect, telefoon (0575) 51 00 28 of e-mail info@affect-zutphen.nl