Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Ubuntu

Nelson-Mandela-6Afgelopen dinsdag was ik onderweg naar een training voor een van onze opdrachtgevers. Het was de dag van de grote herdenkingsbijeenkomst in Zuid Afrika waarbij het leven van Nelson Mandela werd gevierd. Talloze regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig en uitgenodigd om iets te zeggen. Tijdens mijn rit ving ik flarden op van de speech van Obama. Het stadion trilde op zijn grondvesten toen hij begon met praten en tijdens zijn speech werd hij herhaaldelijk onderbroken door applaus en gejuich.
Later, toen ik thuis was heb ik samen met Esther de hele speech terug gekeken.
Het mooiste deel van de speech (naast de uitspraak: ‘he makes me to want to be a better man’) was het gedeelte over Ubuntu.
Ubuntu is een begrip in de Zulu taal, de taal waarin Mandela is opgegroeid. De betekenis van het begrip laat zich het best omschrijven als: ‘ik besta vanwege wij’.
Ubuntu vind zijn oorsprong in de noodzaak om als gemeenschap te overleven in een harde omgeving. Je hebt elkaar keihard nodig om simpelweg in leven te kunnen blijven.
Ubuntu gaat ook over de noodzaak om bij elkaar te blijven, en het gaat over de (onzichtbare) banden die er zijn tussen mensen. Banden die sterker zijn dan wij kunnen bedenken en die zichtbaar worden in de behoefte aan gezamenlijkheid.
Ubuntu staat voor waar wij steeds naar op zoek zijn. Wij werken vanuit de relatie die wij aangaan met anderen. Wij werken vanuit de noodzaak en het besef dat alleen gedeelde inzichten beklijvende inzichten zijn.
Ubuntu is wat ons betreft het woord van 2014.