Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Tussen Contact & Conflict

Tussen Contact & Conflict

Soms heb je het opeens in handen. Een traject dat almaar groter, inspirerender en boeiender wordt. Het resultaat van vertrouwen tussen de opdrachtgever en Affect. Tussen Contact & Conflict (TCC) is daar een indringend voorbeeld van. TCC is begonnen als een ontwikkeltraject ten behoeve van teams die in Noord Holland werken met cliënten met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG). Al langere tijd was binnen de organisatie behoefte aan een andere vorm van scholing en teamontwikkeling. Een eerdere pilot en de beschrijving daarvan heeft uiteindelijk geleid tot het besluit van de regiomanager om met Affect in zee te gaan.

TCC is opgebouwd uit vier invalshoeken:

  • Zelfreflectie & Ethiek;
  • Gedrag & Emotie;
  • Communicatie & Verbinding; en
  • Methode & Interventie.

Tijdens het traject, bestaand uit 8 dagdelen worden de deelnemers inzichten aangereikt aan de hand van theoretische kaders en ervaringsoefeningen (voornamelijk vanuit het gedachtegoed van Transactionele Analyse en Triple C).

Parallel aan het ontwikkeltraject loopt een traject voor eigen trainers. Achterliggende gedachte hierbij is dat zij zowel voor de borging van TCC als voor de uitvoering van opfristrainingen en herhalingssessies verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarnaast is gedurende de looptijd van TCC een traject gestart dat er nadrukkelijk op gericht is de teammanagers en de gedragskundigen, als tandem verantwoordelijk voor een woning, in positie te krijgen en de verbinding tussen tandem en primair proces nadrukkelijk vorm en inhoud te geven. De resultaten (en successen) van TCC worden ‘gevierd’ tijdens de slotmanifestatie in november