Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Training

 

Perspectief pad

Affect gelooft in trainingen in de vorm van trajecten. In plaats van een losstaande inspirerende training te verzorgen zijn wij er van overtuigd dat het resultaat van een trainingstraject duurzamer is. Duurzaam doordat

  • wij werken vanuit het ‘waarderend perspectief’ dat wil zeggen dat we waarderen wat er goed gaat, er al bereikt is en investeren in wat er beter kan;
  • de inspiratie & verkregen kennis en kunde continuïteit krijgen door de spreiding in de tijd waarbij er steeds een ‘werkzame’ tijd zit tussen twee bijeenkomsten om de effecten van de bijeenkomst ‘in te laten dalen’ in de dagelijkse praktijk;
  • er tussendoor tijd is om huiswerkopdrachten uit te voeren en nog eens individueel of in gesprek met collega’s en leidinggevende te kunnen reflecteren op de behandelde thema’s;
  • onze trainingstrajecten zich kenmerken door een thema (bijvoorbeeld communicatie, samenwerking & cultuur, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, strategische ontwikkeling) vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en tijdens elke bijeenkomst de verbinding tussen deze invalshoeken zichtbaar te maken;
  • we bij voorkeur werken vanuit het principe ‘onszelf in de toekomst overbodig te maken’ door intern medewerkers op te leiden in een train de trainersprogramma;
  • we naast de primaire trainingsgroep tevens relevante spelers uit de omgeving van de trainersgroep (bijvoorbeeld het team) een plaats laten innemen in onderdelen van het traject;
  • de bijeenkomsten gebaseerd zijn op interactie waarbij de nadruk ligt op actie, op reflectie, op oefenen en op het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en dat van de ander.

Door deze duurzame insteek te kiezen ontstaat er vanuit de primaire trainingsgroep een beweging die in alle lagen van de organisatie zijn dynamiek krijgt. In die zin spreken we dan ook liever over een ontwikkel traject. De ontwikkel trajecten op maat worden afgestemd op de specifieke behoeften die binnen een organisatie leven. Affect maakt hierbij gebruik van een breed scala aan theoretische modellen die gekoppeld worden aan een werkvorm waarin ‘de kracht van ervaren’ voorop staat. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van spelsimulaties. Voor meer informatie en voorbeelden van spelsimulaties klik hier.

Meer weten over de mogelijkheden van trainingen op maat van Affect?

Neem contact op met Affect, telefoon (0575) 51 00 28 of e-mail info@affect-zutphen.nl

Monique Retera regiocoach s' Heeren Loo den Helder
Woorden geven aan Esther als trainer…dat is best een opdracht.Inspiratie is het eerste woord wat in mij op komt! Ik heb een jaar lang het train de trainers programma mogen volgen en nu ook nog een jaar coaching op mijn rol en positionering als trainer en coach.Voortdurend werken aan jezelf en met elkaar. Wauw wat een ontmoetingen en ervaringen. Mooi en leerzaam. Intimiteit en gezamenlijkheid ervaren en komen tot hoop,geloof en bezieling. Twee jaar leren, ontwikkelen en ontplooien met aandacht. Zoveel krachten die Esther vanuit leiderschap en professie als trainer biedt. Wat een leerprocessen!! Esther, ik wil je bedanken voor deze leerlessen. Ik ervaar jouw als een mooi,krachtig en integer mens. Even kort en krachtig, in mijn eigen woorden wat jij voor mij betekent als trainer

Rik Toonen
Rik Toonen Trainer
De samenwerking met Paul werd gekarakteriseerd door een grote mate van complementariteit. Zijn vermogen om te zien wat een ander kan bijdrage en zelfverzekerd zijn eigen bijdrage te leveren past bij mijn visie op een goede samenwerking. Het is net als bij een vliegtuig, de vraag ‘Waardoor wordt het vliegvermogen bepaald, door de vleugels of de straalmotoren?’, is niet zo relevant, het gaat om de geoliede machine in zijn geheel. In onze samenwerking is er sprake van een flow, genieten van de voortgang die je samen te weeg brengt. Trainen op intuïtief niveau op het hoogste niveau dat je beschikbaar hebt. 


een aantal brochure voorbeelden van onze trainingen/ontwikkeltrajecten

Download Brochure Leiding geven aan Professionals

Download Brochure Persoonlijke Professionele Ontwikkeling

Download Brochure Werken aan Werking

Download Brochure Tussen Contact & Conflict (zorg, onderwijs)

Download Brochure Door ontwikkelen Strategisch Vermogen