Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

trainen Ondernemingsraad gemeente

Tijdens deze tweedaagse is samen met de leden van de OR gewerkt aan het tot stand brengen van een optimale afstemming van taken, competenties en kwaliteiten om, onder de gegeven organisatiedynamiek, te komen tot een optimale werkcultuur binnen de gemeente Westland. Tevens is aandacht besteed aan rolopvattingen en positioneringvraagstukken van individuele leden van de OR en van de OR als geheel ten opzichte van de directie van de gemeente.