Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Teamtraject bij grote zorginstelling

Tijdens dit traject is vooral aandacht geweest voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op doelgroep en de zorg die deze doelgroep vraagt. Het resultaat is dat het team meer een team is geworden dat echt samen werkt en daardoor de flexibiliteit is toegenomen. Alle betrokkenen hebben daardoor het gevoel beter op de eigen plek te zitten. De dialoog wordt gevoerd en er is een nieuw dagprogramma ontwikkeld.