Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Sturend behandelaarschap

Parallel aan de interimklus in Noord Holland heeft Paul in de achterhoek eenzelfde opdracht vervuld. Met dat verschil dat het hier gaat om jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking en nogal wat antisociaal en oppositioneel gedrag. Dat vraagt in een behandelsetting nog meer sturend behandelaarschap van de orthopedagoog, en betekent dus nog dichter op het primaire proces aansluiten dan bijvoorbeeld in Noord Holland het geval is.