Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Spelsimulaties

Spelsimulaties blijken een zinvolle bijdrage te leveren aan onze maatwerktrainingen. Het brengt deelnemers in de gelegenheid om buiten hun normale ‘mindset’ ervaringen op te doen. Deze ervaringen dragen bij aan een diepgaande verankering van nieuwe inzichten en bieden tijdens het werk de kansen en mogelijkheden om verschillende belangen vanuit verschillende perspectieven te zien.

Voorbeelden van spelsimulaties:

Voor een deelgemeente in Rotterdam hebben we alle medewerkers verdeeld in groepen. Iedere groep krijgt een rol toebedeeld van een belangenorganisatie (woningbouwcoöperatie, planologen, projectontwikkelaars, omwonenden, welzijnsorganisatie, gemeentebestuur, provincie). Vanuit de verschillende rollen en posities wordt het spel gespeeld om een bepaald gebied binnen de deelgemeente verder te ontwikkelen.

In een zorgorganisatie worden verschillende invalshoeken en de standpunten die deze invalshoeken innemen verdeeld onder deelnemers. Het spel gaat erom een dilemma op te lossen en op een zo breed mogelijk gedragen oplossing te komen.

Vanuit het gedachtegoed van Transactionele Analyse gebruiken we veel spelvormen om deelnemers aan trainingen spellen met elkaar te laten spelen waarin gedrag binnen organisaties manifest en bespreekbaar wordt. De input vanuit de spelsituaties wordt gebruikt om gedragsverandering en bewustzijn op gedrag te ontwikkelen en te verankeren.

Organisatieopstellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van onderliggende constructies. Aan de hand van bijvoorbeeld individuele Birkmanprofielen maken we tijdens een teamdag door middel van een opstellingspel zichtbaar wat specifieke gedragingen van een individu betekenen voor de dynamiek en positionering van een team als geheel.

De dynamiek van het spel genereert gezamenlijkheid en plezier waardoor de leereffecten van het trainingstraject worden geoptimaliseerd.