Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Slotmanifestatie TCC

Slotmanifestatie TCC

Vandaag 27 november, zijn alle deelnemers (teams, teammanagers, gedragswetenschappers, trainers, cotrainers) bij elkaar geweest en hebben zij op creatieve, boeiende en soms ontroerende manier laten zien wat de opbrengsten zijn van het TCC traject dat zij gevolgd hebben. Een inspirerende dag waarop successen zijn gevierd en resultaten tastbaar zijn geworden. Dank allen voor ieders bijdrage. Op zulke dagen weet je weer waarvoor je het allemaal doet. Wat een slagen zijn er gemaakt door iedereen in relatie tot afbouw middelen en maatregelen en autonomie voor cliënten!