Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Siza Triple P de training Passie, Professionaliteit & Plezier

Het managementteam van ’s Koonings Jaght, onderdeel van SIZA, wil aandacht besteden aan het vergroten van de kwaliteit van zorg binnen de teams in het primaire proces. Waarbij de samenwerking en de communicatie tussen wonen en dagbesteding verbeterd wordt en er ruimte ontstaat voor plezier in het werk en trots durven zijn op eigen resultaten.
In samenwerking met 2 andere externe trainers en 2 interne trainers start Affect een ontwikkeltraject voor alle medewerkers van 's Koonings Jaght genaamd 'Triple P, de training'. De drieP’s staan voor: Passie, Professionaliteit en Plezier. In het traject vormt het team de eenheid waarmee gewerkt wordt en is daarmee ook het analyseniveau van knelpunten gemarkeerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds aandacht besteed aan vier invalshoeken, te weten:
  • het Individu: wie ben ik, wat lever ik als bijdrage aan het gezamenlijk succes, wat drijft en motiveert mij?;
  • het Team: wie zijn wij, hoe werken wij samen, waar zijn we goed in, wat kan beter?
  • de Cliënt: wat vragen onze cliënten nu eigenlijk van ons, welke bejegening past daarbij, hoe combineren we professionaliteit met de menselijke maat?
  • de Organisatie: In welke organisatie werk ik eigenlijk? Welke verbindingen kan ik zien, wat zegt dat over mijn relatie met mijn leidinggevende? En met de hoger gelegen managementlagen? Welke visie bindt ons aan elkaar?

Tijdens het traject is gewerkt met een breed palet aan instrumenten en interventiestrategieën (onder andere: Johari Window, in het kader van FeedBack; Kernkwadrant, Visiemeter, Methodisch kader (Triple C) , Teamcultuur, Creatieve processen).
Kenmerkend aan Triple P was de centrale rol van de teamleider. Deze was bij alle bijeenkomsten aanwezig, en kon daardoor zorgen voor de verankering van de inzichten vanuit het traject, maar was daarnaast ook zichtbaar als leidinggevende en kon, vanuit die zichtbaarheid zorgen voor verbinding met de rest van de organisatie en voor werking van inzichten tussen de bijeenkomsten door.
In totaal hebben zo’n 570 mensen deelgenomen aan Triple P. Tijdens de vijfde bijeenkomst werden de teams in de positie van adviesbureau geplaatst en hebben zij tal van Relevante, Realistische en Richtinggevende adviezen geformuleerd aan de drie managers. Tijdens de slotmanifestatie zijn de adviezen (gebundeld en geredigeerd) aangeboden aan de managers.