Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Samenwerken met Estinea

Esther gaat dit voorjaar bij Estinea aan de slag met een team om de samenwerking onderling te optimaliseren en meer vanuit een gezamenlijke en gedragen visie te gaan werken. Ook het vieren van succes mag hierbij niet uit het oog verloren worden.