Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Samen Werkt!

In navolging van het ontwikkeltraject ‘Tussen Contact & Conflict’ gaan we in 2013 binnen s’ Heeren Loo Den Helder aan de slag met het ontwikkeltraject ‘Samen Werkt’. In dit ontwikkeltraject volgen we opnieuw 3 lijnen:visualisatie Samen Werkt2

  • bijeenkomsten voor de circa 45 teams wonen en dagbesteding;
  • bijeenkomsten voor de tandems: manager & gedragswetenschappers;
  • opleiden van high potentials tot trainer Samen Werkt!

Het ontwikkeltraject dat de laatste stap in het proces van professionalisering mogelijk maakt waardoor het werken vanuit de dialoog, de ontmoeting in relatie tot de client en collega’s ‘in de haarvaten van elke locatie voelbaar wordt’ binnen de nieuw gevormde regio heeft als doel:

  • creëren van een gezamenlijk referentiekader (taal, visie en beleving) voor alle medewerkers binnen de regio;
  • werken vanuit gedeelde waarden waardoor een cultuur kan ontstaan van willen in plaats van moeten. Medewerkers leren de ruimte te nemen om vanuit hun (com) passie, plezier en lef te werken en verantwoordelijkheid te nemen;
  • Leren toepassen van het gedachtegoed om in alle situaties het mogelijk te maken samen met de client gericht te zijn op ‘ leef het leven’;
  • Werken vanuit het principe ‘je hebt als team 1 opdracht’ dat wil zeggen dat je werkt vanuit de relatie met elkaar, een collectieve visie en handelwijze die voor elk teamlid uitvoerbaar is;
  • laten groeien van een lerende oriëntatie waarin men open communiceert, elkaar durft aan te spreken en complimenteren met faal-en succeservaringen.

Dit is zo’n prachtige opdracht, waarin we opnieuw Edith Vonk en Roos Knijnenburg inhuren voor een inspirerende samenwerking!