Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

’s Heeren Loo Apeldoorn interimmanagement VIC (Very Intensive Care)

’s Heeren Loo Apeldoorn interimmanagement VIC (Very Intensive Care)

mei 2006-december 2007
Binnen vier woningen op het terrein van ’s Heeren Loo Apeldoorn verblijven cliënten met een (zeer) complexe ondersteuningsvraag. Naast hun verstandelijk beperking zijn deze cliënten bekend met psychiatrische ziektebeelden en uiten zij hun hulpvraag in moeilijk gedrag. Dit leidt tot grote onrust bij cliënten maar ook tot verregaande overbelasting bij medewerkers. Tijdens de periode dat Esther als interim manager op de locatie heeft gewerkt zijn er belangrijke resultaten geboekt. Om er een paar te noemen: cliënten zijn beter op hun plek komen wonen, zodanig dat er een differentiatie is gemaakt op niveau van complexiteit van de ondersteuningsvraag. Aandacht voor een optimale integratie van wonen, werken en vrije tijd leidde tot een andere manier van organiseren, waarbij de interdisciplinaire samenwerking een belangrijk ijkpunt vormde.Samen met ouders, medewerkers en cliënten hebben we de middelen en maatregelen fors kunnen terugdringen. Door middel van dromen, denken en doen hebben we de kwaliteit van leven voor cliënten kunnen vergroten en ontstond er meer regie over het eigen leven. Deze andere vorm van organiseren leidde uiteindelijk ook tot een andere manier van werving en selectie en tot het gericht tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen van competenties van medewerkers, waardoor een complementair beeld van de teams kon gaan ontstaan.De successen hebben we gevierd door de opgedane kennis intern te delen in een minisymposium genaamd: De weg naar mijn droom