Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Projectmatig werken trainen in de gemeente

Tijdens deze training, bedoeld voor beleidsmedewerkers van twee deelgemeenten gaan we in op de eisen en stappen die horen bij projectmanagement. Uitgangspunt hierbij is dat projectmanagement plaatsvindt op het grensgebied tussen routinematig en improviserend werken. Er wordt aandacht besteed aan de risico’s die verbonden zijn aan projectmatig werken en aan de instrumenten die deelnemers kunnen inzetten om deze risico’s binnen een aanvaardbare bandbreedte te houden. Nadrukkelijk wordt, tijden de training, de verbinding gelegd met belangrijke thema’s binnen de structuur van werken van de deelgemeente.