Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Professie en Echtheid

Dat smaakt naar meer! De komende weken gaan we bij Estinea met een tweede team aan de slag, dit keer vooral gericht op het werken vanuit 'professie en echtheid'. Een team wat gespecialiseerd is in het werken met mensen met een ernstige meervoudig beperking en daarmee deskundig is in het aansluiten bij zintuiglijke behoeften, verzorging en verpleging 'worstelt' met de meer instrumentele benadering waar een client met ASS een beroep op lijkt te doen. We gaan doormiddel van training en coaching on the job het team ondersteunen in de ontwikkeling die dit van deze professionals vraagt in het enerzijds aansluiten bij de meer functionele/instrumentele relatie en anderzijds vasthouden aan je eigenheid. Gericht op het ontwikkelen van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie die uit gaat van 'samen de regie' en de dialoog.

*ASS Autistische Spectrum Stoornis