Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

(para) medici, therapeuten, beleid en controllers mee in Samen Werkt!

Vanaf juni nemen we in het ontwikkeltraject ‘Samen Werkt’ naast de teams wonen en dagbesteding, managers, gedragswetenschappers en het train de trainersprogramma nog een 4e lijn mee! Alle medewerkers van secretariaat tot arts krijgen tevens een training aangeboden vanuit het gedachtengoed van Samen Werkt! Daarmee beschikt de gehele regio over dezelfde waarden, taal en instrumenten om vanuit

Zelfreflectie & Ethiek;
Gedrag & Emotie;
Communicatie & Verbinding;
Methode & Interventie

met elkaar samen te werken! Wat is het heerlijk als een opdrachtgever na A ook B zegt! Koersvastheid binnen de dynamiek van bezuinigingen geeft verbinding!