Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Opgeleide trainers TCC gepositioneerd als interne trainer en regiocoach

Opgeleide trainers TCC gepositioneerd als interne trainer en regiocoach

De gecertificeerde interne trainers vanuit het train de trainersprogramma Tussen Contact & Conflict (TCC) worden vrijgesteld van het primaire proces om zich volledig te richten op de borging van het ontwikkeltraject TCC! Tijdens het ontwikkeltraject zijn medewerkers uitgenodigd om ‘anders te leren denken’ en van daar uit ‘anders te leren doen’. Tijdens de bijeenkomsten hebben medewerkers geproefd aan deze nieuwe denk en werkwijze en zoals we op de slotmanifestatie hebben gezien heeft dat tot inspiratie en indrukwekkende resultaten geleid. Het gedachtegoed van TCC is niet statisch, we zijn ons juist bewust geworden van het belang van ‘elk moment opnieuw kijken naar de client en daarbij aansluiten’. Dit is dus een dynamisch proces. Medewerkers zijn ‘verleid’ om deze denkwijze te ambiëren en te verstaan wat deze werkwijze van hen vraagt. Zij hebben instrumenten aangereikt gekregen die hen kunnen ondersteunen in de praktijk. Deze instrumenten zijn bewust geen blauwdruk of toepasbare trucs maar methodes die vragen om bewust en met inzicht handelen. Daarmee is de verandering nog geen feit! Het is een illusie te denken dat een traject op zichzelf staat. het echte werk, het echte veranderen gebeurt in de praktijk in het samenspel met de client, ouders, gedragswetenschappers, managers enzovoorts. Om de nieuwe denk en werkwijze te verankeren gaan de intern opgeleide trainers daarom aan de slag om medewerkers in de praktijk te ondersteunen in het toepassen van de principes en instrumenten in de weerbarstige praktijk van alledag.

Prachtig dat deze kanteling in denken en doen een motor krijgt vanuit de werkvloer, niet alleen in het opleiden maar juist in het steeds opnieuw kijken naar dat wat zich voordoet.