Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Onderhandelingsvaardigheden trainen gemeente

Onderhandelingssituaties kenmerken zich door verschillende uitgangspunten, belangen en prioriteiten tussen partijen. Onderhandelen is daardoor een veel voorkomende activiteit, die ook vaak problemen kan opleveren. In deze training hebben we de deelnemers geleerd om onderhandelingssituaties te analyseren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyses leren zij de juiste situationele stijl in te zetten, om met behulp van deze stijl het onderhandelingsproces te kunnen managen. Eigen praktijksituaties vormen het oefenmateriaal. Zo worden het geen kunstjes maar wordt het leerrendement van de training verinnerlijkt.