Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Meegaan in de tijd: studentencoachportal

In dit project hebben we een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een nieuw instrument om studenten, nog tijdens hun opleiding, te helpen bewuste keuzes te maken waardoor zij, na het behalen van het felbegeerde diploma, op een aantrekkelijke manier onderscheidend zijn voor aankomende werkgevers.
Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven professionals met een eigen gezicht, die weten wat ze willen en blijk geven van zelfreflecterend vermogen, omarmen. Daarom is het belangrijk om al tijdens de studie zelf het heft in handen te nemen en te kiezen voor een studie die past bij de eigen kracht van de student, in termen van onder meer interesses, talenten en energie.