Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Medewerkersconferentie Jeugdzorg

Samen met het MT van Bureau Jeugd Zorg een conferentie voorbereidt, bedoeld voor alle medewerkers, met als thema: de op handen zijnde veranderingen in de jeugdzorg. Uitgangspunt vormt de aangekondigde stelselwijziging waardoor de jeugdzorg expliciet de verantwoordelijkheid voor de gemeentes gaat worden. Deze verandering heeft grote gevolgen. Tijdens de conferentie hebben we vooral stil gestaan bij de kracht die binnen BJZ al aanwezig is en die de medewerkers kan helpen om de toekomst optimistisch tegemoet te treden.