Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Leidinggeven aan professionals in het onderwijs

Dit traject is bedoeld voor leidinggevenden binnen een hogeschool die opereren op het niveau onder de directie. Een vrij grote groep mensen die een belangrijke schakel vormen tussen het strategische beleid en het uitvoeren daarvan. Aan de hand van de thema’s ik en mijn rol, ik en mijn team en ik en mijn context gaan de deelnemers aan de slag met het uitbreiden van leiderschapsgedrag in de specifieke omgeving waarin zij leiding geven aan hoog opgeleide professionals. Basis van het traject wordt gevormd door de begrippen: vertrouwen, vakmanschap, vervinden en vertalen. De eerste groep is inmiddels afgerond, en er volgen er nog heel wat. Het traject kent een stevig fundament dat voortdurend aangepast kan worden op de specifieke wensen en leervragen vanuit de groep.