Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap gaat niet over wie de baas is. Leiderschap komt tot uiting in hoe mensen individueel en collectief verbindend koersvast zijn.  In die zin verbinden we ons aan de term ‘zwerm intelligentie’: Hoe is een groep (bijvoorbeeld ganzen) in staat een gezamenlijk doel (overbruggen van forse afstanden) zodanig te realiseren dat alle leden van de groep hun specifieke bijdrage leveren.