Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Leidende communicatie binnen de gemeente

Tijdens deze training hebben we, aan de hand van het model ‘situationeel leiding geven, van Paul Hersey, inzicht gegeven aan de manier waarop de positie van de medewerker iets vraagt van de communicatiestijl van de leiding gevende. Centrale gedachte hierbij is dat communicatie geen statisch gegeven is, maar een voortdurende interactie tussen leidinggevende en medewerker, waarin wederzijdse verwachtingen een belangrijke rol spelen.