Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

‘Kan ik spelen in de verwachtingsvolle speeltuin?’

Wat kun je je toch rijk voelen als je vanuit je visie, trouw aan al je waarden, gestoeld op al je kennis en ervaring mag ontwerpen, bouwen en  implementeren. Zo verging dat ons dit najaar toen we door een organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werden gevraagd om een assessment te ontwerpen voor alle relevante spelers op een locatie voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG).

Werken met deze bijzondere cliënten vraagt professionele vaardigheden, het vraagt ook creativiteit en het vermogen om binnen de kaders van wet en regelgeving adequaat in te blijven spelen op de ondersteuningsvraag en juist die creativiteit en passie te gebruiken om de mogelijkheden van de cliënt uit te breiden, aan te sluiten bij het juiste niveau in de specifieke situatie en ‘onbewust bekwaam’ over het eigen handelingsrepertoire te kunnen beschikken, inclusief het versterken van de samenwerkingsrelatie met anderen; zowel directe collega’s, als ouders, als regioteam en de rest van de organisatie.

Om dit inzichtelijk te maken tijdens het assessment, maken we graag gebruik van de metafoor van de speeltuin. Een speeltuin is bij uitstek een plek die een beroep doet op creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen om de eigen fantasie te gebruiken. Tegelijkertijd kennen we binnen een speeltuin ook duidelijke spelregels: samen spelen = samen delen, we houden rekening met elkaar en we gaan verantwoordelijk met de speeltoestellen om.

In de metafoor komt wat ons betreft ook nadrukkelijk naar voren dat in de speeltuin de spelers worden verleid het contact met elkaar aan te gaan en op een andere dan vanzelfsprekende manier, elkaar te prikkelen grenzen te verleggen, het eigen handelingsrepertoire te vergroten en te werken aan een voor alle partijen aantrekkelijk perspectief.

Het assessment is gebouwd op de volgende sets van waarden:

  • Ethiek & Zelfreflectie;
  • Emotie & Gedrag;
  • Communicatie & Verbinding;
  • Methodiek & Interventie; en
  • Passie & Gezondheid.