Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Intervisie

dialoog schaapIntervisie kan een krachtig instrument zijn, waarmee professionals zich verder en beter kunnen ontwikkelen. In een kleine groep mensen met een vergelijkbaar werkniveau worden praktijkvraagstukken behandeld, die door de mensen zelf zijn ingebracht. Intervisie is vergelijkbaar met een lommerrijke parkeerplaats langs de autosnelweg. Hier kan de hectiek van het moment even worden ontstegen . Op diepgaande wijze kijken de deelnemers naar praktijksituaties en reflecteren hun eigen situatie er op. Het contact met de andere deelnemers leidt vaak tot nieuwe inzichten, die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Wij hanteren intervisie graag in de werkvorm ‘werkplaats’ waarin naast bovenstaande casuïstiek wordt opgesteld, relevante spelers in de casuïstiek worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

In de visie van Affect staat intervisie nooit los van de dagelijkse praktijk. Sterker nog: ze dient er een integraal onderdeel van uit te maken. De resultaten van een intervisiesessie leveren direct nieuwe input op voor de praktijk na de sessie. Tijdens de intervisie-sessies worden duidelijke spelregels gehanteerd, zijn er kaders waarbinnen wordt gewerkt en heeft dit kader een op de praktijk aansluitend karakter. Aan het eind van iedere sessie wordt een helder antwoord geformuleerd op de vraag wat er na de intervisie concreet en in termen van waarneembaar gedrag gaat veranderen in de professionele praktijk.

Interesse in intervisie als instrument om uw functioneren en/of dat van uw collega(‘s) verder te ontwikkelen?
Neem contact op met Affect, telefoon (0575) 51 00 28 of e-mail info@affect-zutphen.nl