Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Intervisie opdracht bij de NZG

Voor een gespecialiseerde uitzendorganisatie in de zorg hebben we een aantal intervisiebijeenkomsten verzorgd. Doel was om het zelfreflecterend vermogen van de deelnemers te vergroten en tegelijkertijd een ontmoetingsplek te realiseren voor mensen die vaak als solist binnen een organisatie aan de gang gaan, in situaties die vaak erg complex zijn, niet alleen vanwege de intensiteit van de zorgvraag, maar ook vanwege de ontwrichte situaties waarin de zorgverlening tot stand komt.