Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Interimopdracht GGZ

Onder complexe organisatieomstandigheden is het gelukt om de nadruk te leggen en te houden op communicatie en verbinding. Hierdoor ontstaat meer transparantie. Door medewerkers steeds open, eerlijk en op basis van wederzijds vertrouwen te informeren over de processtappen heeft het traject ertoe geleid dat onderliggende conflicten boven tafel zijn gekomen en is er een basis gelegd voor een meer samenhangend vervolg.