Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

interimopdracht Advisium

Bedoeld als een overbrugging voor een paar maanden is de opdracht uiteindelijk uitgegroeid
naar een verandertraject waarin binnen het cluster MVG gewerkt is aan sturend behandelaarschap vanuit de gedragswetenschappers. Daarnaast ook aandacht besteed aan het ontwikkelen en
implementeren van een risicotaxatie instrument voor alle cliënten. Dit instrument heeft tot
doel omeen optimalisatie tot stand te brengen in de match tussen de ondersteuningsvraag en
het ondersteuningsaanbod van de regio.

Een boeiende klus, ook weer op het snijvlak van inhoud (orthopedagogie) en organisatie (bedrijfskunde).