Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Interim verandermanagement GGZ

Het samenvoegen van twee afdelingen binnen een half jaar lijkt op papier altijd eenvoudiger dan dat het in de praktijk is. Ook al zijn de redenen om samen te voegen zeer logisch en duidelijk, het gaat altijd ook om de emoties van de betrokkenen en om het nemen van (behandel)verantwoordelijkheid. Oog hebben en houden voor wat er werkelijk gevraagd wordt helpt hier om de gewenste cultuurverandering voor elkaar te krijgen.