Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Ontwerpen & implementeren reorganisatie hulpverlening.

maart-december 2005
Ontwerpen en implementeren van een reorganisatie van ambulante en semi-murale hulpverlening 
Door een intensieve samenwerking tussen teamleden, ouders en cliënten op twee kleinschalige 
(nieuwe) projecten in Deventer en Zwolle hebben we samen de kwaliteit verbeterd van de dienstverlening en de inzichten van teamleden vergroot in het methodisch handelen, specifiek in hetbegeleiden van mensen met een stoornis in het Autistisch Spectrum.