Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

‘Hoe kunnen we wensen samen mogelijk maken?’ perspectief cliënten MVG

‘Hoe kunnen we wensen samen mogelijk maken?’ perspectief cliënten MVG

dromen LoesjeVanaf september heeft Affect in nauwe samenwerking met gedragskundige en het team primair proces gewerkt aan een nieuw perspectief voor een locatie met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in de Achterhoek. Met op de achtergrond ondersteuning van manager, zorg consulent en personeelsconsulent. De locatie heeft de afgelopen jaren mooie stappen gezet in het creëren van een veilige werkomgeving, waar stabiliteit, voorspelbaarheid en het arbeid matig productie proces een mooie basis voor cliënten vormden om te herstellen. De locatie vond het tijd voor een volgende stap; van een stabiele werkomgeving doorgroeien naar een lerende en ondernemende omgeving. Door een intensief proces opgebouwd vanuit het primair proces hebben we samen gewerkt aan een nieuwe visie, waarden kader en begeleidingsstijl. Waarna we alle werknemers (cliënten) opnieuw in kaart hebben gebracht vanuit hun dromen, kwaliteiten en favoriete bezigheden in combinatie met een inschatting van de individuele sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd. Om vervolgens vanuit droomberoepen te komen tot nieuwe groepssamenstellingen en dagprogramma’s. Naast de gewoonlijke focus op vaardigheden binnen het productieproces richt de locatie zich nu ook op de weerbaarheid en autonomie in het dagelijks leven. Loslaten van ‘voorkomen is beter dan genezen’ en omarmen van ‘ hoe kunnen we wensen samen mogelijk maken?’ stelde de medewerkers voor een intense uitdaging. Belangrijke uitgangspunten voor de cliënten waren:

  • de client het vertrouwen geven om het zelf te doen;
  • de client neemt de begeleider bij de hand;
  • focus op kwaliteiten en kansen;
  • afstemmen op en aansluiten bij de client (beleving en draagkracht).

Naast een ‘productie groep’ is er nu ook een ‘conciërge groep’ en een groep ‘spelend leren’. Het betekende nieuwe groepsindelingen, groepsoverstijgend werken voor alle medewerkers (geen vaste koppeling aan een groep), verbouwing van het pand, intensieve training en coachen on thé job.

Bewust van het gegeven dat veranderingen iets vragen van mensen, dus ook van de cliënten, medewerkers wonen en werken, familie en management ging de locatie op 15 december 2014 van start. Affect zal de komende maanden in steeds minder grote frequentie de implementatie ondersteunen.

Wat een prachtig project, om samen het ‘lege doek’ te beschilderen!