Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Affect verzorgt bij Gemeente Training WABO

Nieuwe wetgeving (in dit geval de WABO, wet algemene bepalingen omgevingsrecht) leidt tot herbezinning op bestaande werkstructuren en vragen rondom organisatie inrichting. In het kader daarvan wordt komend jaar door Affect een training verzorgd om ervoor te zorgen dat afdelingen beter gaan samenwerken, mensen elkaar makkelijker en beter weten te vinden en de ‘best-practices’ van de verschillende afdelingen door anderen gebruikt kunnen worden om de eigen resultaten te verbeteren. Tijdens het traject bestaat veel aandacht voor de ‘collectieve ambitie’ van de gemeente. Deze geldt als richtsnoer om de aanwezige deskundigheid boven tafel te krijgen en van toepassing te verklaren op de nieuwe werkwijze.