Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Essentieel: Authenticiteit

Authenticiteit betekent leven in overeenstemming met je eigen aard, geschiedenis en motieven. Authenticiteit geeft zin aan je leven. Mensen zoeken binnen organisaties actief naar de zingeving die bij hen persoonlijk aansluit. Wordt de zingeving niet gevonden, dan gaan ze binnen andere organisaties op zoek. Het gevolg is dat waar mensen vroeger een ‘baan voor het leven’ hadden of zochten, het tegenwoordig vanzelfsprekender is dat mensen tussentijds wisselen van baan, van werkgever. Het is voor organisatie echter van belang om kwalitatief goede medewerkers aan zich te binden teneinde de kwaliteit van de organisatie te kunnen behouden. Deze bindende werking is een grote verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Zij moeten zich manifesteren als goede werkgevers, zowel langs de harde HRM-kant als door bindende cultuurelementen te implementeren. Het is in toenemende mate de persoonlijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden om boeiend en bindend te zijn: boeiend genoeg voor medewerkers om zich voor langere tijd aan de organisatie te verbinden.

Rondom het thema authenticiteit kijkt Affect langs vier invalshoeken naar hoe mensen invulling geven aan hun eigen authenticiteit. De invalshoeken worden in modulevorm aangeboden:

  • het innerlijk theater;
  • de organisatie als schouwspel;
  • de brug bouwen terwijl je erover loopt;
  • de blijvende verandering;

Module: het innerlijk theater

Wie ben ik en hoe verhoudt mijn kern zich tot de wereld om me heen? Door middel van dialoog, groepswerk en innerlijke reflectieopdrachten ontstaat een scherp beeld van wie je bent in het dagelijks werk en welke (onzichtbare) fenomenen een rol van betekenis spelen. Tijdens deze module bouw je aan je eigen souldepartement. Een souldepartement  laat zien wie je bent en door welke (spirituele en emotionele) elementen jij je laat leiden. Wat is voor jou daadwerkelijk van belang in relatie tot de functie die je vervult binnen de organisatie? Hoe kun je jezelf sterker en effectiever inzetten en zo – bijvoorbeeld – je authentiek leiderschap vervolmaken.

Module: de oranisatie als schouwspel                                                                                       

Behalve in je eigen innerlijke theater speel je ook een rol op het toneel van de organisatie waar je deel van uitmaakt. Tijdens deze module ontdek je hoe dat toneel er uit ziet en ga je aan de slag met vragen als: in wat voor soort organisatie werk ik nu eigenlijk, in hoeverre zijn de vragen die de organisatie aan mij stelt ook voor mij relevant en hoe kan ik vanuit mijn eigenheid een daadkrachtige en slagvaardige bijdrage leveren aan het optimaliseren van de organisatie. Daarnaast ontdek je binnen deze module hoe het krachtenveld binnen de organisatie er uit ziet, waar in dat krachtenveld kansen en bedreigingen met betrekking tot mijn authentiek leiderschap liggen en welke elementen van je collega’s je daarbij kunt inzetten. Ook hierbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de zingeving voor de leidinggevende, zijn medewerkers en de organisatie. Deze module doet een sterk beroep op het analyserend en strategisch vermogen van de deelnemers en heeft als doel om zicht te krijgen op de mogelijkheden van een verbinding tussen de eigen ambities en die van de organisatie.

Module: de brug bouwen terwijl je er over loopt

Binnen deze module gaat het om het besef dat tijdens veranderingen de gewone dingen door blijven gaan. Anderzijds maakt deze module duidelijk dat zich diepgaande veranderingen voltrekken in je denken en handelen. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. De vraag is dan hoe jij je daartoe verhoudt: welke inzichten uit de veranderkunde kunnen concreet en herkenbaar van toepassing worden gemaakt binnen de dagelijkse praktijk. Het gaat hierbij om elementen als het (anders) stellen van vragen, het voeren van werkelijke dialoog, het vertrouwen op eigen en andermans kracht, het (anders) kijken naar dat wat er is, en de betekenis die dat heeft voor mij en mijn omgeving en het conceptualiseren van diepe inzichten.

Module: de blijvende verandering

Een verandering is nooit eenmalig. Veranderingen zullen zich altijd blijven voordoen. In deze module wordt duidelijk hoe je de goede dingen van de verandering stevig in jezelf en in de organisatie waarvan je deel uitmaakt kunt verankeren.