Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Communicatie & Verandering

Sommige gemeenten zien na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een grootse verandering tegemoet. Vanaf dat moment zullen waarschijnlijk huidige deelgemeenten opgeheven worden en zal er een andere vorm van kleinschalig bestuurd en dienstverlening worden geïntroduceerd. Een dergelijke verandering heeft voor iedere medewerker van een deelgemeente verregaande gevolgen. De vraag is, aan de vooravond van deze verandering of en op welke wijze de medewerkers beschikken over voldoende verander potentieel. Daarnaast kunnen we ervan uit gaan dat veranderingen leiden tot onzekerheid en mogelijk weerstand oproepen. Het is daarom van belang om een zo breed mogelijk draagvlak voor de veranderingen te ontwikkelen en mensen bewust te maken van hun voorkeurstijlen ten aanzien van verander processen. Voorkeurstijlen in taal en gedrag, want alle gedrag is communicatie. Daarmee gaan we dit najaar bij een deelgemeente aan de slag.