Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

coaching medewerker gemeente

Leiding geven betekent in de praktijk vaak dat je uit ‘meerdere vaatjes’ moet kunnen tappen. Coaching kan dan helpen om die meerdere vaatjes zichtbaar te maken. Welke kwaliteiten worden al vanuit de persoon als vanzelfsprekend ingezet? En welke kwaliteiten zullen verder ontwikkeld moeten worden om tot een breder gedragsrepertoire te kunnen komen? In dit traject ging het vooral om de laatste vraag.