Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

binnen de gemeente aan de slag met PPO

De training ‘Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling’ (PPO) is bedoeld voor medewerkers van een gemeente en gericht op Authenticiteit (het doorgronden van je drijfveren en het ontdekken van je missie om jezelf en anderen te inspireren) en Communicatie (de betekenis van je communicatie ligt in het effect dat je oproept bij anderen). Aan de hand van een breed palet aan instrumenten zijn de deelnemers voortdurend aan de slag om het zicht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te verdiepen en te verrijken. Als een rode draad in het traject wordt er ook steeds gekeken naar de eigen werksituatie en naar de context waarin de organisatie zich bevindt. Uitgangspunt hierbij is dat persoonlijke ontwikkeling nooit stopt; levenservaringen en inzichten dragen er in belangrijke mate toe bij dat mensen zich blijvend ontwikkelen. Tegelijkertijd worden de eisen die aan de professionaliteit van medewerkers worden gesteld steeds hoger. Professionaliteit is, net als de individuele mens, voortdurend in ontwikkeling.