Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Bij de gemeente het strategisch vermogen ontwikkelen

Centraal in deze training staat het ontwikkelen van een antenne voor de effecten van beleid en besluit, zowel binnen de organisatie als in het contact met burgers en organisaties waar medewerkers van de gemeente contact mee hebben. Het ontwikkelen van een ‘brede blik’ die in staat stelt de gevolgen van beleidsbesluiten en beleidsvraagstukken in de volle omvang te zien; niet alleen de korte termijn effecten voor de eigen afdeling maar ook de lange termijn effecten voor andere betrokken ‘stakeholders’. Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van een strategische gevoeligheid voor taal en de effecten daarvan. Tijdens het traject komen positioneringvraagstukken aan de orde en wordt geoefend in het onderhandelen met betrekking tot eigen visie, producten en diensten. De verschillen tussen enerzijds blind vasthouden aan de eigen standpunten en anderzijds het inleveren van eigenheid omwille van het hoogst haalbare compromis komen hierbij uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op het zoeken naar (nieuwe) samenwerkingsverbanden die erop gericht zijn de effectiviteit en efficiëntie van het werk te vergroten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan meer plezier in het werk. Het eigen (strategisch) vermogen en de creativiteit van de deelnemers vormt de bron van waaruit wordt gewerkt.