Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Bewust worden

Bewust worden

In onze visie is bewust worden een activiteit. Het gaat om het met aandacht kijken naar de dingen die je doet, en onderzoeken waarom je ze doet. Het vraagt om een actieve houding die erop gericht is de verhouding tot jezelf en je omgeving scherp te houden.