Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Aan de slag met rechtmatigheid grote gemeente

In het kader van transparantie is het van beang dat gemeenten verantwoording afleggen over wat zij doen en hoe zij dat doen. Tijdens de training zijn we niet alleen in gegaan op het belang van transparantie maar met name op de noodzaak van verbinding tussen verschillende interne en externe betrokkenen om hier op een goede manier vorm en inhoud aan te geven. Rechtmatigheid is dan geen ‘stoffig’ begrip meer, maar een onderdeel van je professionele houding, zowel naar je zelf als naar je stakeholders.